Anayasa Mahkemesi’nden Hakim Kararı Olmaksızın Gerçekleştirilen Yerinde İncelemeye İlişkin “İhlal” Kararı

Anayasa Mahkemesi Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Ford Otomotiv”) konut dokunulmazlığı hakkının ihlaline yönelik başvurusunu inceleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında Ford Otomotiv tesislerinde yapılan yerinde incelemenin Anayasa’nın 21. maddesinde güvence altına alınan konut dokunulmazlığı hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından özetle:

  • Anayasa’nın 21. maddesinde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemeyeceği, konutunda arama yapılamayacağı, buradaki eşyaya el konulamayacağı, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ise doğrudan hâkim kararı yerine kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emrinin yeterli görülebileceğini belirterek, Kanun’un 15. maddesi incelendiğinde rekabet uzmanlarının yerinde inceleme yapabilmesinin hakim kararına bağlı kılınmadığının görüldüğüne;
  • Yerinde incelemenin Ford Otomotiv’in herkese açık olan tesislerinde değil, Anayasa’nın 21. maddesi uyarınca “konut kapsamında” değerlendirilen merkez, şube ve tesislerinde yapılan bir faaliyet olduğuna;
  • Hakim kararı olmaksızın konut kapsamında değerlendirilen iş yerinde yapılan yerinde incelemenin, Kanun’un 15. maddesine uygun olsa da bu uygulamanın Anayasa’nın 21. maddesinin konut dokunulmazlığına ilişkin güvenceyi ihlal ettiğine ve Ford Otomotiv’in konut dokunulmazlığı hakkına yapılan müdahalenin konut dokunulmazlığı hakkının ihlaline sebebiyet verdiğine kanaat getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi tarafından benzer yeni ihlallerin önüne geçilebilmesi adına ihlale yol açan Kanun hükmünün gözden geçirilmesi gerektiğine ve bu çerçevede anayasal ilkeler dikkate alınarak düzenleme yapılması benzeri ihlallerin önüne geçilmesi bakımından ilgili kararın bir örneğinin yasama organına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi’nin Rekabet Kurumu’nun yerinde inceleme yetkisine ve konut dokunulmazlığının ihlaline ilişkin bu kararının etkileri ve Rekabet Kurumu’nun bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği yerinde incelemeler bakımından yaklaşımının nasıl olacağı tarafımızca dikkatle takip edilecektir.

Daha fazla bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.