Total Annual Balance Threshold for VERBIS Registration is Increased

by admin

As per Article 16 of the Law on the Protection of Personal Data and Regulation on Data Controller’s Registry Data Protection Board (Board) is authorized to determine exemption for the registration obligation by taking into account the objective criteria set by the Board such as the nature and quantity of the data processed, or the facts as data is being processed or transferred to third parties by virtue of law.

Decision of the Turkish Constitutional Court Concerning On-Site Inspections Conducted by the Competition Authority Without Court Order

by admin

Turkish Constitutional Court (“Constitutional Court”) examined the application of Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otomotiv”) concerning the violation of the right to inviolability of residence, and determined that on-site inspection conducted at Ford Otomotiv

Anayasa Mahkemesi’nden Hakim Kararı Olmaksızın Gerçekleştirilen Yerinde İncelemeye İlişkin “İhlal” Kararı

by admin

Anayasa Mahkemesi Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Ford Otomotiv”) konut dokunulmazlığı hakkının ihlaline yönelik başvurusunu inceleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında

PBM wins CEELM Deal of the Year Award Turkey

by admin

PBM wins CEELM Deal of the Year Award Turkey

Mining in Turkey: Ten things investors should know

by admin

Inside Turkey | Mining in Turkey: Ten things investors should know

International Women’s Day

by admin

8th of March, is “international working women’s day”. Even though our hearts are heavy due to the recent earthquake disaster which effected profoundly every one of us, today Pekin | Bayar | Mizrahi acknowledges our everyday heroes who work within this community. As a firm,

EYT Hakkında Merak Edilenler

by admin

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (“EYT”), sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önceki bir tarihte olup kanunda düzenlenen prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını doldurmuş olan, bununla birlikte 9 Eylül 1999 tarihinde getirilen yasal düzenleme sebebiyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için ek bir kriter olarak belirli bir yaşı doldurması aranan kişileri ifade etmektedir.

Pekin Bayar Mizrahi, Wicasa Group ile yeni işbirliği

by admin

Ofisimizin 77. senesini kutladığımız bu yıl; 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla, CRM Müşteri Stratejileri ve Doğrudan Pazarlama konularında çözümler üreten Türkiye’nin ilk bütünleşik müşteri iletişim ajansı olan Wicasa Group ile bir işbirliği ilişkisi içine girerek güçlerimizi birleştirmeye karar verdik.

Pekin Bayar Mizrahi Announces its new alliance with Wicasa Group

by admin

This year, celebrating the 77th anniversary of our firm, as of 1st of March, 2023, we entered into an alliance with the Wicasa Group, Turkey’s first integrated customer communication agency producing solutions on CRM Customer Strategies and Direct Marketing.

Discrimination Claims in Competition Law

by admin

Article 4 of the Law No. 4054 on the Protection of Competition (“Act”) stipulates that “Agreements between undertakings, concerted practices and such decisions and practices of associations of undertakings that directly or indirectly prevent, distort or restrict competition in a particular goods or services market, or that have or may have the effect of preventing, distorting or restricting competition, are unlawful and prohibited”.