Pekin Bayar Mizrahi, Wicasa Group ile yeni işbirliği

by admin

Ofisimizin 77. senesini kutladığımız bu yıl; 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla, CRM Müşteri Stratejileri ve Doğrudan Pazarlama konularında çözümler üreten Türkiye’nin ilk bütünleşik müşteri iletişim ajansı olan Wicasa Group ile bir işbirliği ilişkisi içine girerek güçlerimizi birleştirmeye karar verdik.

Pekin Bayar Mizrahi Announces its new alliance with Wicasa Group

by admin

This year, celebrating the 77th anniversary of our firm, as of 1st of March, 2023, we entered into an alliance with the Wicasa Group, Turkey’s first integrated customer communication agency producing solutions on CRM Customer Strategies and Direct Marketing.

Discrimination Claims in Competition Law

by admin

Article 4 of the Law No. 4054 on the Protection of Competition (“Act”) stipulates that “Agreements between undertakings, concerted practices and such decisions and practices of associations of undertakings that directly or indirectly prevent, distort or restrict competition in a particular goods or services market, or that have or may have the effect of preventing, distorting or restricting competition, are unlawful and prohibited”.

Rekabet Hukukunda Ayrımcılık İddiaları

by admin

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) 4. maddesinde “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut..

Türkiye | Summit | Istanbul Arbitration Week

by admin

Türkiye | Summit | Istanbul Arbitration Week

Webinar: Implications of Inflationary Environment in Turkey (18 October 2022)

by admin

Webinar: Implications of Inflationary Environment in Turkey (18 October 2022)

Compliance Quarterly Fall Issue

by admin

Norton Rose Fulbright and Pekin Bayar Mizrahi Compliance Quarterly