REGULATION ON ELECTRONIC COMMERCE INTERMEDIARY SERVICE PROVIDERS AND ELECTRONIC COMMERCE SERVICE PROVIDERS IS PUBLISHED

In addition to the obligations of electronic commerce service providers (ECSPs) to provide information and the obligations of electronic commerce intermediary service providers (ECISPs) to provide information..

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yönetmelik ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları (ETHS) bilgi verme yükümlülüklerinin ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (ETAHS) bilgi verme ve doğrulama..