REKABET KURUMU ÇEVRİM İÇİ PAZAR YERLERİ SATIŞ KISITLAMASINA İLİŞKİN YENİ YAKLAŞIMI

Bilindiği üzere dağıtım sistemi üyelerinin nihai alıcılara yapacakları aktif ve pasif satışlar sağlayıcılar tarafından yasaklanamamaktadır. İnternet ve benzeri yollarla yapılan satışlar genellikle pasif satış olarak nitelendirilmektedir.

COMPETITION BOARD’S NEW APPROACH TO ONLINE MARKETPLACE SALES RESTRICTIONS

As known, active and passive sales by distribution system members to ultimate buyer cannot be prohibited. Sales made via the internet and similar means are generally accepted as passive sales.

COMMUNIQUÉ ON THE PRINCIPLES REGARDING THE COMPANIES THE SHARES OF WHICH WILL BE TRADED ON THE VENTURE CAPITAL MARKET IS PUBLISHED

COMMUNIQUÉ ON THE PRINCIPLES REGARDING THE COMPANIES THE SHARES OF WHICH WILL BE TRADED ON THE VENTURE CAPITAL MARKET IS PUBLISHED

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KYC Gerekliliklerinde Parasal Limitlerde Artış

09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında yer alan müşteri kimlik tespiti ve elektronik transfer sınırlamalarına ilişkin bazı parasal limitler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır..

Increase of Monetary Limits for KYC Requirements

Some of the monetary limits under the Regulation on Measures Regarding Prevention of Laundering Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (published in the Official Gazette dated 09/01/2008 with the number 26751) (“Regulation”), with respect to customer identification requirements and wire transfer limitations are increased to be effective as of February 1, 2023…

CJEU’s Amazon Decision

The Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a preliminary ruling against Amazon, which leads to the liability of intermediary service providers for online services for trademark infringement taking place on their platforms..

REGULATION ON ELECTRONIC COMMERCE INTERMEDIARY SERVICE PROVIDERS AND ELECTRONIC COMMERCE SERVICE PROVIDERS IS PUBLISHED

In addition to the obligations of electronic commerce service providers (ECSPs) to provide information and the obligations of electronic commerce intermediary service providers (ECISPs) to provide information..

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yönetmelik ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları (ETHS) bilgi verme yükümlülüklerinin ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (ETAHS) bilgi verme ve doğrulama..

İKİ YILI GERİDE BIRAKIRKEN UZLAŞMA MÜESSESESİ

Bilindiği üzere 16.06.2020 tarihli ve 7246 sayılı Kanun’la 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 43. maddesinin beşinci fıkrasına getirilen..