Guideline for Data Privacy in Mobile Applications

The Data Protection Board (“Board”) issued its guideline with respect to data privacy in mobile applications (“Guidelines”). Under the Guidelines, the Board underlined the importance of the protection of the personal data of data subjects in mobile applications used in smart devices.

New Amendments to the Regulation on Insurance and Reinsurance Brokers

New amendments made to the Regulation on Insurance and Reinsurance Brokers are published on 18.01.2024. The amendments introduced the Insurance and Private Pension Supervisory and Audit Authority and Board into the lexicology of the regulation. Other amendments may be summarized as follows:

New Regulation on Active Cooperation For Detecting Cartels Has Been Published

The new regulation which determines the procedures and principles regarding immunity from or reduction for the fines specified in Article 16 of the Law on the Protection of Competition (“Law”) to be imposed on enterprises and enterprise managers and employees who actively cooperate with the Competition Authority for the purpose of detecting cartels which are prohibited under Article 4 of the Law is now published.

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif iş birliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, Kanun’un 16. maddesinde belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmelik 16.12.2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

REKABET KURUMU ÇEVRİM İÇİ PAZAR YERLERİ SATIŞ KISITLAMASINA İLİŞKİN YENİ YAKLAŞIMI

Bilindiği üzere dağıtım sistemi üyelerinin nihai alıcılara yapacakları aktif ve pasif satışlar sağlayıcılar tarafından yasaklanamamaktadır. İnternet ve benzeri yollarla yapılan satışlar genellikle pasif satış olarak nitelendirilmektedir.

COMPETITION BOARD’S NEW APPROACH TO ONLINE MARKETPLACE SALES RESTRICTIONS

As known, active and passive sales by distribution system members to ultimate buyer cannot be prohibited. Sales made via the internet and similar means are generally accepted as passive sales.

COMMUNIQUÉ ON THE PRINCIPLES REGARDING THE COMPANIES THE SHARES OF WHICH WILL BE TRADED ON THE VENTURE CAPITAL MARKET IS PUBLISHED

COMMUNIQUÉ ON THE PRINCIPLES REGARDING THE COMPANIES THE SHARES OF WHICH WILL BE TRADED ON THE VENTURE CAPITAL MARKET IS PUBLISHED

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

PAYLARI GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARINDA İŞLEM GÖRECEK ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ YAYIMLANDI

KYC Gerekliliklerinde Parasal Limitlerde Artış

09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında yer alan müşteri kimlik tespiti ve elektronik transfer sınırlamalarına ilişkin bazı parasal limitler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır..

Increase of Monetary Limits for KYC Requirements

Some of the monetary limits under the Regulation on Measures Regarding Prevention of Laundering Proceeds of Crime and Financing of Terrorism (published in the Official Gazette dated 09/01/2008 with the number 26751) (“Regulation”), with respect to customer identification requirements and wire transfer limitations are increased to be effective as of February 1, 2023…