KYC Gerekliliklerinde Parasal Limitlerde Artış

 

09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında yer alan müşteri kimlik tespiti ve elektronik transfer sınırlamalarına ilişkin bazı parasal limitler 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.

Bu çerçevede, yükümlüler, müşterilerinin veya müşterileri adına ya da yararına hareket edenlerin kimlik bilgilerini almak ve doğrulamak suretiyle kimliklerini tespit edecek ve tek bir işlemin veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarının 185.000 TL’ye eşit veya daha fazla olması halinde işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alacaklardır.Önceki eşik eğer 85.000 TL olarak uygulanmaktaydı.

Aynı şekilde, elektronik transfer işlemlerinde de bilgi sağlama zorunluluğuna ilişkin sınır 7.500 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bundan böyle, (a) ticaret siciline kayıtlı tüzel kişinin adı ve soyadı, unvanı, diğer tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, (b) hesap numarası veya hesap numarası bulunmayan hallerde işleme ilişkin referans numarası ve (c) gönderici finansal kuruluşun adresi veya doğum yeri ve tarihi ya da TC kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası gibi numaralardan en az birinin, 15.000 TL ve üzerindeki sınır ötesi ve yurt içi elektronik transfer mesajlarında tespit edilmesi, yer alması ve doğrulanması gerekmektedir. (a) ve (b) paragraflarının elektronik transfer mesajlarına alıcı için de dahil edilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında sayılan yükümlüler arasında bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracılık ve portföy yönetim şirketleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve elektronik para kuruluşları, yatırım ortaklıkları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri, finansal kiralama şirketleri, yeminli mali müşavirler, alım satım amacıyla taşınmaz alım satımı yapanlar ve bu işlemlere aracılık edenler ile her türlü deniz, hava ve kara ulaşım araçlarının alım satımı ile uğraşanlar yer almaktadır.

Senem Gölge Yalçın ve Ayça Gümüşay tarafından kaleme alınmıştır.

Senem Gölge Yalçın
In Socials: